header

Informace k vyúčtování služeb

(dokument ke stažení - Informace k vyúčtování SL.pdf)

Legislativa:

  • Vyhláška č.269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
  • Zákon č.67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
  • Metodický pokyn MMR k zákonu č.67/2013 Sb. a k vyhlášce č.269/2015 Sb.
  • Zákon č.89/2012 Sb. nový občanský zákoník

Lhůty:

  • Lhůta pro vyúčtování nákladů na ÚT a TUV na konečného spotřebitele činí 4 kalendářní měsíce po skončení zúčtovacího období
  • Lhůta pro uplatnění reklamací – nesmí být kratší 30 dnů
  • Splatnost nedoplatku nebo přeplatku je do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, resp. do 8 kalendářních měsíců v případě uznané reklamace

Legislativa ve formátu PDF:

Vyhláška č. 269_2015 Sb..pdf

Zákon č. 67_2013.pdf

Metodický pokyn k 67_2013 a 269_2015.pdf