header

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1.

Název subjektu

Úplný název povinného subjektu.

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

3.

Organizační struktura MEBYS Trutnov s.r.o.

Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní údaje povinného subjektu.

4.1

Kontaktní poštovní adresa subjektu

Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek.

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.

4.3

Úřední hodiny a vyjímky

Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.

4.4

Telefonní čísla

Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.

4.5

Čísla faxu

Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.

4.6

Adresa internetové stránky

Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu s hypertextovým odkazem.

5.

Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.

6.

IČ subjektu

Identifikační číslo povinného subjektu (IČ)

7.

DIČ subjektu

Daňové identifikační číslo povinného subjektu (DIČ)

8.

Stahování souborů

8.1

Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.

9.

Žádost o poskytnutí informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

10.

Příjem žádostí a dalších podání 

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

11.

Předpisy (Provozní řády)

11.1

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

12

Sazebník úhrad od 1 4 2020.pdf

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb.

13.

Výroční zprávy

14.

Žádosti o informace: 

Zveřejnění informací povinného subjektu podle § 5odst. 3 zákona.

Další informace je možno najít na těchto internetových stránkách :

http://www.centralni-adresa.cz/ - Centrální adresa státní správy

http://www.kr-kralovehradecky.cz/ - Královehradecký kraj

https://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx - Sbírka zákonů a mezinárodních smluv