Podloubí v horní části Krakonošova náměstí
Podloubí v horní části Krakonošova náměstí
 

Informace k vyúčtování

Leták ke stažení -  informace k výúčtování ve formátu pdf

Od 1. ledna 2002 platí vyhláška č. 372/ 2001 Sb., která stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění (ÚT) a nákladů na poskytování teplé užitkové vody (TUV) mezi konečné spotřebitele. Uvádíme lhůty, týkající se vyúčtování, které jsou předmětem nejčastějších dotazů klientů:

- LHŮTA PRO VYÚČTOVÁNÍ nákladů na ÚT a TUV na konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce činí 5 kalendářních měsíců po skončení zúčtovacího období (§ 7 odst. 1 vyhlášky);

- LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACÍ nesmí být kratší než 21 dnů (§ 7 odst. 2 písm. i/ vyhlášky);

- SPLATNOST nedoplatku nebo přeplatku vyplývajícího z vyúčtování nákladů na ÚT a TUV je stanovena do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, resp. do 8 kalendářních měsíců v případě uznané reklamace (§ 7 odst. 5 vyhlášky).