Podloubí v levé části náměstí
Podloubí v levé části náměstí
 

 Naše služby

pravidelný měsíční výběr prostředků do fondu oprav či nájemného, včetně kontroly plateb a upomínání dlužníků
 
  pravidelný měsíční výběr záloh na služby včetně kontroly plateb a upomínání dlužníků

 
 
pravidelné měsíční úhrady záloh dodavatelům příslušných služeb

 
 
 
  rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytů dle platných předpisů

 
 
 
pravidelné revize, odborné prohlídky či zkoušky v rozsahu stanoveném předpisy
 
  opravy a údržba společných prostor domu, operativní odstraňování poruch a havárií 





 MEBYS spravuje rovněž sportoviště



 On-line přístup

 

Svým zákazníkům nabízíme online přístup jak ze strany vlastníka nemovitosti, tak vlastníka bytu 

 Fotogalerie

 

Prohlédněte si galerii domů a objektů, které máme ve své správě. O svěřené objekty se staráme pečlivě...